HIT-ÉS ERKÖLCSTAN

     
Az állami fenntartású iskolákban a 2013-2014. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben került bevezetésre az    etika/hit- és etika tantárgy. 
A 2016-17-es tanévben már minden évfolyam tantervének része.

A 2016/17-es tanévben megszervezendő 
hit-és erkölcstan oktatásról 
2016. március 7-én 17.30-kor 
adnak tájékoztatást az egyházak képviselői iskolánkban.

Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által

szervezett hit- és etika oktatást, vagy

b) az etika oktatást

igényli a gyermeke számára.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és

erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó

szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi

jogi személy képviselőjével.

I. A   RÓMAI   KATOLIKUS   HIT - ÉS ETIKA

Hitoktató:  
RÉCSEI NORBERT

plébános
06-30-5474113II. REFORMÁTUS EGYHÁZ HIT -ÉS ETIKA

Hitoktató: 
FARKAS BALÁZS 
református lelkész
06-30-3831521