2013. március 27., szerda

TÁJÉKOZTATÓ A HIT ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRÓL

Kedves Nagycsoportos és 4. osztályos Szülők!
A Köznevelési Törvény szerint a 2013/14-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerül az általános iskolák 1. és 5. osztályában a hit és erkölcstan tantárgy. Ezen az órán erkölcstant vagy hittant kell tanulni a szülő választásától függően. A tantárgyválasztásról a nagycsoportosoknak az április 8-9-i beiratkozáson kell írásban nyilatkozni, a 4. osztályosok nyilatkozatát majd kiküldjük.
A választás megkönnyítése érdekében 2013. április 4-én 17 órakor az iskolában tájékoztatót tartanak a hitoktatásra bejelentkezett egyházak képviselői.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket!