2013. június 17., hétfő

Névváltozás - véleményezhető

A köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2013-as EMMI rendelet 123.§ (3)-as bekezdésének megfelelően, az intézmények nevei felülvizsgálatra kerültek. A névváltoztatásnál figyelembevételre került az 1959. évi IV. törvény 77.§ (3) bekezdése is .

Iskolánk új neve : Váli Vajda János Általános Iskola lett.

CXC. 84§:
(3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetõjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggõ döntése vagy véleményének kialakítása elõtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése elõtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az iskolaszék,
c) az iskolai szülõi szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevõ intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal –
a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fõvárosi, megyei gazdasági kamara
véleményét.
(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetõvé kell tenni
a véleményezési joggal rendelkezõk részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll.
A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetõvé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.

(6) Ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3)–(4) bekezdés szerinti véleményeztetési
kötelezettségének – a nevelési-oktatási intézmény átalakítása, megszüntetése, vezetõjének megbízása és
megbízásának visszavonása kivételével – eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésrõl szóló tájékoztatót
az érintett köznevelési intézmény vezetõjének küldimegazzal, hogy a helyben szokásosmódonhozza nyilvánosságra,
és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos
véleményüket a (5) bekezdésben meghatározott határidõ biztosítása mellett a köznevelési intézmény vezetõjének
küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetõje a véleményeket a véleményezési határidõ lejártát követõ öt
munkanapon belül megküldi a fenntartónak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.