2013. augusztus 6., kedd
A tankönyveket iskolánkba augusztus 26-án szállítják. A tankönyvosztás pontos időpontjáról csak ezután tudunk információt adni. Várhatóan erre augusztus 29-30-án kerül sor. Kérjük, addig szerezzék be az ingyenességhez szükséges iratokat. Ha a tanuló azért kap ingyen tankönyvet, mert


a)   tartósan beteg , az igazolás módja: szakorvosi igazolás
b)   testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos ,az igazolás módja: szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása
c)   pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), az igazolás módja: szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása
d)   három- vagy többgyermekes családban él, az igazolás módja: a megállapított emelt családi pótlék mértékével igazolható, azaz: bérjegyzékkel, banki számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel. A születési anyakönyvi kivonatok nem fogadhatók el!
f)   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az igazolás módja: az erről szóló határozattal igazolható)