2013. augusztus 22., csütörtök
 Tájékoztató a tankönyvellátásról:

Tisztelt Szülők! 

A tankönyvcsomagokat névre szólóan állítja össze a terjesztő vállalat, és várhatóan augusztus 26-ra el is juttatja iskolánkba.

A tankönyvellátás rendjében bekövetkező változásokról érdemes tudni, hogy:
1. Az elsősök alanyi jogon jogosultak az ingyenes tankönyvcsomagra, ezért igazolást nem kell bemutatniuk.
2. A tankönyvcsomagot a ” fizetős” tanuló akkor veheti át, ha az előzőleg megkapott csekket befizette, és az igazoló szelvényt fel tudja mutatni. Ha a befizetés banki átutalással történt, akkor a kinyomtatott igazolást kérjük behozni.
3. Az ingyenes tankönyvellátásra rászorultsági alapon jogosult tanulóknak a tankönyvek átvételekor abban az esetben kell igazolniuk a rászorultságot, ha
a.) márciushoz képest változás állt be helyzetükben. Például a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítéléséről szóló határozat a nyári szünet folyamán lejárt, (tehát a korábban beküldött igazolás már nem érvényes), és azóta újabb határozatot hozott a jegyző,
b.) vagy a szülő a tankönyvrendeléskor hivatalos igazolást nem nyújtott be, csak a banki folyószámla másolatát; ebben az esetben egy friss, egy hónapnál nem régebbi igazolást kérünk az emelt összegű családi pótlék folyósításáról.

Akinek nincs érvényes igazolása, annak fizetnie kell a tankönyvekért! Ezért kérjük a szülőket és a tanulókat, hogy a tankönyvosztásra az igazolást feltétlenül hozzák magukkal!
A jogszabályok szerint a szülő köteles értesíteni az iskolát a jogosultság változása esetén, tehát kérjük, jelezzék, ha megszűnt az ingyenes ellátásra való jogosultság!
4. Az ingyenes tankönyvcsomagok tartós használatú tankönyveit az iskolai könyvtár leltárba veszi, és a tanuló számára használatra kölcsönzi. Ezekbe a tankönyvekbe tehát jegyzetelni, aláhúzni, rajzolni nem szabad, állapotára vigyázni kell, és a tanév végén a könyvtárnak vissza kell adni. Amennyiben a tankönyv bármilyen módon megrongálódik, a szülő illetve a tanuló köteles a könyv beszerzési árát megtéríteni. Ez a szabály természetesen nem vonatkozik a munkatankönyvekre és a munkafüzetekre.

A TANKÖNYVOSZTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: augusztus 28.

A tankönyvosztásban és az adminisztrációban bekövetkezett változások miatt megértésüket és türelmüket kérjük.

A csekkekkel kapcsolatos problémákkal a KELLO ügyfélszolgálatához lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken: https://tankonyvrendeles.kello.hu/Home/Contact
30/732-0152 30/732-0443 30/732-0653 30/732-0788 30/732-0791 30/732-1037 30/732-1064 30/732-0169