2014. január 6., hétfő

INGYENTANKÖNY

Tisztelt Szülők!
Az ingyentankönyv csak azoknak a családoknak jár,
 akik a rászorultsági igényüket törvényben meghatározott módon tudják igazolni. (Igazolások fajtái: bankszámlakivonat, bérjegyzék vagy postai igazolószelvény a családi pótlékról, gyvt-s határozat, orvosi szakvélemény (tartósan betegnél), illetve a szakértői bizottság határozata (SNI))
Kérjük, hogy aki még nem tette meg,
 igazolásait január 13-ig szíveskedjék az iskolába eljuttatni, egyébként nem jogosult az ingyenes tankönyvre.