2014. április 25., péntek

HIT - ÉS ERKÖLCSTAN

Kérjük a jelenlegi 1., 4., és 5. osztályos szülőket,
szíveskedjenek hétfőig nyilatkozni arról,
 hogy a következő tanévben a hit-és erkölcstan oktatás keretében erkölcstant, vagy katolikus, illetve református hitoktatást igényelnek-e gyermekük számára, 
mivel a tankönyveket hétfőn meg kell rendelnünk.
 Köszönjük!