2014. október 22., szerda

ÚJ DROGPREVENCIÓS PROGRAM
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az Önök drogprevenciós tanácsadója:
Név: Somné Vidinszki Erzsébet r. ftőrm.
Szolgálati hely: Bicskei Rendőrkapitányság
Telefonszám: 06-22/566-020 5831 mellék
E-mail cím: vidinszkie@fejer.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hétfő 10.00-11.00
óráig Bicskei Rendőrkapitányság, 2060 Bicske, Kisfaludy u. 56.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap első és harmadik keddje
10.00-11.00 óráig a 06-22/566-020, 5831 melléken
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal munkatársunkhoz!