2014. január 29., szerda

Pályázat napközis nevelői állásra

KIK Martonvásári Tankerülete
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Váli Vajda János Általános Iskola

tanító vagy tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 15 órás
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2473 Vál, Szent István tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános iskolai oktatás- nevelés keretében heti 15 óra részmunkaidőben délutáni, illetve egyéb foglalkozások megtartása, ( napközi, tamulószoba, foglalkozások, stb)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
§         Főiskola, tanár , vagy tanító ,
§         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Magyar állampolgárság
§         Bűntetlen előélet
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maár János nyújt, a 0622 795- 223 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a KIK Martonvásári Tankerülete címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Szent László út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27-9/2014/KLIK068 , valamint a munkakör megnevezését: tanító vagy tanár.
§         Elektronikus úton Maár János részére a janos.maar@klik.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 17.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. január 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.