2015. február 20., péntek

A 2015-16-os tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató nap iskolánkban 
2015. március 2-án 17 órakor lesz.