2015. február 20., péntek

HONVÉDELMI SZAKKÖR

A HONVÉDELMI SZAKKÖR tájékoztatója
 március 3-án 18 órakor lesz iskolában. 
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket!


Bemutatkozás Honvédelmi klub

A Honvédelmi klub azzal a céllal jött létre, hogy a mai kor gyermekeit megismertetesse – néhány, sajnos feledésbe merült – erénnyel.
A kitartás, lelkierő, mértékletesség, önuralom, bajtársiasság mind jellemző erény, mindezeket megkoronázza a női nem feltétlen tisztelete.
Már az ókori görögök is felismerték, hogy a katonáknak nem csak a testét kell képezni, hanem erkölcsi tartást is neveltek beléjük.
Ezek a katonák – emberek – tisztában voltak vele, hogy mit jelent a fegyelem, hazaszeretet, bátorság, engedelmesség vagy az idősek tisztelete.
A kedves olvasó ezek után elgondolkodhat, hogy hol vannak ma ezek az erények? Hol tanulhatja meg ezeket egy fiatal? Még ha érdeklődik is, kihez fordulhat tanács ért?
Valljuk azt, hogy minden fiatal alaposan megismerje ezeket az erényeket, amelyek elveszni látszanak, „kimentek a divatból”.
Összegezve a fentieket azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy megismerjék az egykor oly fontosnak tartott katonai erények, s ha megismerték, sokan majd fontosnak fogják tartani.
Büszkék lesznek, hogy nem csak ismerik, de eszerint is élnek, és magatartásukkal példát mutatnak másoknak.
Mi arra a feladatra vállalkoztunk, hogy a családi példamutatás mellett, segítséget nyújtsunk ebben a gyerekeknek.
Hisszük, hogy a jövőnemzedékei tőlük tanulnak.
                                                                                                                                                            
Üdvözlettel
                                                                                                                                                             Varga György
                                                                                                                                                             Egyesületi elnök

Felhasznált irodalom:
Katonai etika, Zrínyi kiadó Bp. 1993
Katonai középiskolák az ezeréves magyar iskola történetében HM HSzK 1996,